Skip to main content

Užmanymai

Visuomenės pagrindas

Visuomenės pagrindas

Tautai svarbūs savalaikiai tikslai, vedantys į bendrą tikslą – Tautos klestėjimą. Valstybės pagrindo aprašyme kalbame apie valdymą – valios išreiškimą bei veiksmus, sekančius iš pasaulėjautos ir pasaulėžiūros, kadangi iš jų išteka visos mūsų mintys ir darbai.
Ramovės Sodyba

Ramovės Sodyba

Galima sukurti kaimą, kuriame gera gyventi. Ramovės sodyba gali rastis tik klestinčiame kaime.
Protėvių Pasaulėjauta

Protėvių Pasaulėjauta

Protėvių pasaulėjauta tai visuomenės ir valstybės vientisumą bei vieningumą užtikrinantis pagrindas.
Laimingas Asmuo

Laimingas Asmuo

Laimingas asmuo kuriamas taikant priemones, kurias mes suskirstėme į 12 krypčių.
Sveikata ir Gyvata

Sveikata ir Gyvata

Sveikata ir gyvata apie tai, kaip rasti sprendimus dėl savo sveikatos ir gyvybinių jėgų.