Įkurta viešoji įstaiga „Taurus siekis“. Viešajai įstaiga priklauso šios saityno svetainės:

krivaitis.lt
teivas.lt
vaistiniai.lt
vaistiniai-augalai.lt
dvasiniai-renginiai.lt

Bendraukime, – rašykite pasirinkdami nuorodą