Žodis aukuras sietinas su žodžiu altoriumi dėl to, kad abu žodžiai reiškia pakėlimą ar paaukštiną vietą. Pavyzdžiui pro-indo-europietiškas „al-“ reiškia augti, auginti, kaip ir alyti reiškia šokinėti. Žodis aukúoti reiškia supti, linguoti, atnašauti pakeliant ir tarsi siejasi su aukštuma. Šitie žodžiai yra giminiški su gotišku auhuma reiškiančio aukštesnis, aukščiau.