Šventės – tai proga pažadinti žmogaus sielą ir atitraukti ją nuo šio pasaulio rūpesčių.
Šventė – tai galimybė įvertinti savo gyvenimą: Ar aš laimingas? Ar esu patenkintas pasirinktu keliu ir pasiekta pažanga? Koks mano gyvenimo tikslas? Kodėl esu čia ir ką veikiu? Ar pažįstu save, ar žinau – kas aš esu iš tikrųjų? Koks mano santykis su kitais žmonėmis ir Dievu?
Rasų prasmė
RASA – sanskr. Skonis, saldumas, pritraukimas, troškimas. Pats Dievas.
ANGIRASA – Dieviška jėga žmoguje.
PREMARASA – Meilės sultys, syvai.
RASA – Esmė.
RASAKRIDA – ekstatiškas Krišnos RASA šokis, kurį Jis šoko vaikystėje Brindavane su piemenaitėmis

“Štai cukrašvendrė. Cukrašvendrės stiebas visaip išsikraipęs, tačiau syvuose tų vingių nėra. Jūsų mintys gali vingiuoti su daugybe posūkių. Stenkitės, kad viduje būtų Meilė. Tie syvai neturi jokių vingių. Toji esmė, tie syvai yra Brahmanas. Toji rasa, esmė, yra Dievas. Dievas yra kaip syvai (rasa), arba esmė. Tai ne gyvsidabris, tai Meilės syvai (prema rasa). Paliejus gyvsidabrį, jis skyla į daugybę mažų rutuliukų. Tačiau Meilės syvai jungiasi su visa kuo.
Meilė yra svarbiau už atgailą, giedojimą ir meditavimą. Ji yra pati svarbiausia.”