Visuomenės pagrindas – tai aprašymas apie Tautai svarbius tikslus, vedančius į bendrą tikslą – Tautos klestėjimą. Valstybės ir visuomenės pagrindo aprašyme kalbame apie valdymą – valios išreiškimą bei veiksmus, sekančius iš pasaulėjautos ir pasaulėžiūros, kadangi iš jų randasi visos mūsų mintys ir darbai.

http://teiwas.eu/category/valstybes-pagrindas/

https://www.facebook.com/groups/pagrindas

Tikime, kad išsprendus perkamosios galios klausimą mažėtų įtampa visuomenėje ir pradėtų savaime taisytis kiti gerovę lemiantys dalykai. Tik pakėlus visų piliečių perkamąją galią į pakankamą lygį bus galima išspręsti visus kitus aukštą visuomenės gerovę nulemiančius uždavinius.

http://teiwas.eu/en/2012/07/ekonomika-ir-ukis-pagrindiniai-ju-uzdaviniai/

http://teiwas.eu/2013/03/visuomenes-geroves-pletote/