Laimingas asmuo kuriamas taikant priemones, kurias mes suskirstėme į 12 krypčių.