Skip to main content

Užmanymai

Visuomenės gerovė

Visuomenės gerovė

Tikime, kad išsprendus perkamosios galios klausimą mažėtų įtampa visuomenėje ir pradėtų savaime taisytis kiti gerovę lemiantys dalykai. Tik pakėlus visų piliečių perkamąją galią į pakankamą lygį bus galima išspręsti visus kitus aukštą visuomenės gerovę nulemiančius uždavinius.
Ramovės Sodyba

Ramovės Sodyba

Kaimas nyksta, kaimo sodybų mažėja. Norim kuo daugiau žmonių įtikinti, kad galima kaime susikurti sodybą, kurioje gera, saugu ir sava.
Protėvių Pasaulėjauta

Protėvių Pasaulėjauta

Protėvių pasaulėjauta tai visuomenės ir valstybės vientisumą bei vieningumą užtikrinantis pagrindas.
Renginiai Sielai

Renginiai Sielai

Kai prieš kelis metus norėjom surasti vietą kur skelbiami pranešimai apie dvasinius renginius, negalėjome to surasti. Todėl sukūrėme metskaitlį, kad rengėjai galėtų skelbti apie dvasinius reginius.
Sėkmingas Asmuo

Sėkmingas Asmuo

Teko pajausti aplinkinių nuvertinimą, kad nesu sėkmingas programavime, projektų valdyme, dvasinėse praktikose… Tačiau esu pakankamai tinkamas, priemonių pagalba galima tai įrodyti sau ir kitiems.
Sveikata ir Gyvata

Sveikata ir Gyvata

Visada gerai rasti pačiam sprendimus dėl savo sveikatos ir gyvybinių jėgų.