Tikime, kad išsprendus perkamosios galios klausimą mažėtų įtampa visuomenėje ir pradėtų savaime taisytis kiti gerovę lemiantys dalykai. Tik pakėlus visų piliečių perkamąją galią į pakankamą lygį bus galima išspręsti visus kitus aukštą visuomenės gerovę nulemiančius uždavinius.