Įkurta viešoji įstaiga „Taurus siekis“. Viešajai įstaiga priklauso šios saityno svetainės:

krivis.lt
krivaitis.lt
teivas.lt
vaistiniai-augalai.lt
dvasiniai-renginiai.lt

Bendraukime, – rašykite teivas eta krivis.lt